Ytterligare 600 mil med fartkameror planeras

I går redovisade Trafikverket sin nationella plan för det svenska transportsystemet till och med 2025. I den kan vi läsa miljardsatsningar på våra vägar och ytterligare 600 mil med fartkameror utöver dagens 300 mil.

Den nationella plan för transportsystemet i Sverige mellan åren 2014 och 2025 som Trafikverket i går redovisade innehåller satsningar för 522 miljarder kronor samt ytterligare 80 miljarder kronor som finansieras via bland annat banavgifter och trängselskatt.
Ett antal av dessa miljarder kommer det svenska vägnätet tillgodo. Upprustning, underhåll och drift går en stor del av kakan till.

En stor del av satsningen innebär att hastigheterna ska anpassas till vägarnas säkerhetsstandard. Det är här som fartkamerorna kommer in i bilden. I dag finns över 1 000 fartkameror längs 300 mil av våra vägar. Sett över den tidsperiod som den nationella planen omfattar planeras ytterligare 600 mil svensk väg med fartkameror. Totalt 900 mil, tre gånger mer än i dag, fartkameravägar om drygt tio år om planen genomförs obehindrat. Vägarna som ska få fartkameror är vägar med främst måttlig trafik.
Vinsten enligt Trafikverket är inte enbart högre säkerhet, utan man ser även fartkamerasatsningen ur ett miljöperspektiv. Kamerorna beräknas rädda elva liv årligen i trafiken samtidigt som koldioxidutsläppen sänks.

Visa kommentarer